×××

Wij richten ons op kleinschalige specialistische dagbesteding en individuele (thuis)begeleiding voor (met name) jongeren en jongvolwassenen met een langdurige hulpvraag. Door kleinschaligheid te koppelen aan expertise zijn wij in staat om onze deelnemers intensief en op maat te begeleiden. Als methodiek en onderlegger gebruiken we Ervaringsleren. Ervaringsleren wordt gebruikt om gedrag te begeleiden en ontwikkelprocessen bij individuen in gang te zetten. We besteden binnen de dagbesteding dan ook veel aandacht aan het groepsdynamisch proces. 

Onze dagbesteding noemen we ‘Virtus The Works’, de individuele begeleiding heet ‘Virtus Cares’ en de incidentele begeleiding is genaamd ‘Virtus Moves’. Voor nadere uitleg zie de tabbladen in het menu. 

We hebben kwaliteit en cliënttevredenheid hoog in het vaandel staan. Meerdere keren per jaar meten wij de cliënttevredenheid en stellen waar nodig direct bij. We werken continue aan kwaliteitsverbetering.