WAT WIJ DOEN

×××

ONS AANBOD OMSCHREVEN…

Wij richten ons op kleinschalige specialistische dagbesteding en individuele (thuis)begeleiding voor (met name) jongeren en jongvolwassenen met een langdurige hulpvraag. Door kleinschaligheid te koppelen aan expertise zijn wij in staat om onze deelnemers intensief en op maat te begeleiden. Als methodiek en onderlegger gebruiken we Ervaringsleren. Ervaringsleren wordt gebruikt om gedrag te begeleiden en ontwikkelprocessen bij individuen in gang te zetten. We besteden binnen de dagbesteding dan ook veel aandacht aan het groepsdynamisch proces. 

Onze dagbesteding noemen we ‘Virtus The Works’, de individuele begeleiding heet ‘Virtus Cares’ en de incidentele begeleiding is genaamd ‘Virtus Moves’. Voor nadere uitleg zie de tabbladen in het menu. 

We hebben kwaliteit en cliënttevredenheid hoog in het vaandel staan. Meerdere keren per jaar meten wij de cliënttevredenheid en stellen waar nodig direct bij. We werken continue aan kwaliteitsverbetering en onze organisatie is gecertificeerd volgens het ISO 9001:2015 kwaliteitskeurmerk.

MISSIE & VISIE

×××

Waar wij voor staan…

Onze visie is terug te vinden in de naam van ons bedrijf. Virtus is Latijn voor ‘deugd’, oftewel ‘goed zijn of goed doen’. Ieder mens wil deelnemen, erbij horen en een bijdrage leveren aan de samenleving. Dat is niet anders voor mensen die ondersteuning nodig hebben op bepaalde levensgebieden. Wij willen de mogelijkheden van onze deelnemers benadrukken en zichtbaar maken. Wij helpen hen om hun positie binnen de maatschappij te versterken en nadrukkelijker te claimen. We doen dit op een manier die, buiten een positieve bijdrage aan de maatschappij, tevens een bijdrage levert aan hun eigen zelfbeeld en persoonlijke ontwikkeling. Relatieopbouw en een onvoorwaardelijkheid ondersteuningsrelatie staan hierbij centraal. Door iets te kunnen betekenen voor een ander, beteken je iets voor jezelf!

OVER ONS

×××

Wie zijn wij?

EVEN VOORSTELLEN

Virtus Zorg & Ondersteuning bestaat uit Marcel Niessen, Laury Vinclair, Gerda van Helden, Nick Gerritsen en Bo Delbressine. We kennen elkaar allen van het werken binnen een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. We delen dezelfde passie: werken met jeugdigen en jong-volwassenen met een langdurige hulpvraag. Samen zijn we goed voor decennia aan ervaring en houden we er een gedeelde visie met betrekking tot individuele begeleiding en dagbesteding op na. Die passie en visie hebben geleid tot een uiterst effectieve en prettige samenwerking waarin een ieder optimaal gebruik kan maken van zijn of haar kracht.