WAT WIJ DOEN

×××

ONS AANBOD OMSCHREVEN…

Kleinschalige specialistische dagbesteding en thuis/woonbegeleiding voor (met name) jongeren en jongvolwassenen met een langdurige hulpvraag (LVB+) is onze core business. Door onze expertise en kleinschaligheid zijn wij in staat om onze deelnemers intensief te begeleiden. Als methodiek en onderlegger gebruiken we Ervaringsleren binnen Virtus The Works. Ervaringsleren wordt gebruikt om gedrag te begeleiden en ontwikkelprocessen bij individuen in gang te zetten. We besteden binnen de  dagbesteding veel aandacht aan het groepsdynamisch proces. Buiten de voornoemde methode maken we gebruik van de Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM).

De dagbesteding noemen we ‘Virtus The Works’. De thuisbegeleiding noemen we ‘Virtus Cares’. De derde branch, individuele begeleiding, noemen we ‘Virtus Moves’. Verdere uitleg hierover kun je vinden onder de betreffende tabbladen. 

We hebben kwaliteit en cliënttevredenheid hoog in het vaandel staan. Meerdere keren per jaar meten wij de cliënttevredenheid en stellen waar nodig direct bij. 

We vinden het belangrijk om continue en gestructureerd te werken aan kwaliteitsverbetering. Dit is onder andere terug te zien in het behalen van het ISO 9001:2015 keurmerk.

OVER ONS

×××

WAAR WIJ VOOR STAAN…

EVEN VOORSTELLEN

Virtus Zorg & Ondersteuning bestaat uit Marcel Niessen, Laury Vinclair en Gerda van Helden. We kennen elkaar van het werken binnen een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. We delen dezelfde passie: werken met jeugdigen en jong-volwassenen met een langdurige hulpvraag. Samen zijn we goed voor decennia aan ervaring met betrekking tot het werken met deze doelgroep en houden er een gedeelde visie met betrekking tot begeleiding en dagbesteding op na. Die passie en visie hebben geleid tot een effectieve en prettige samenwerking waarin een ieder optimaal gebruik kan maken van zijn of haar kracht.

MISSIE & VISIE

×××

Wie Zijn Wij

Onze visie is terug te vinden in de naam van ons bedrijf. Virtus is Latijn voor ‘deugd’, oftewel ‘goed zijn of goed doen’. Ieder mens wil deelnemen, erbij horen en een bijdrage leveren aan de samenleving. Dat is niet anders voor mensen die ondersteuning nodig hebben op bepaalde levensgebieden. Wij willen de mogelijkheden van onze deelnemers benadrukken en zichtbaar maken. Wij helpen hen om hun positie binnen de maatschappij te versterken en nadrukkelijker te claimen. We doen dit op een manier die, buiten een positieve bijdrage aan de maatschappij, tevens een bijdrage levert aan hun eigen zelfbeeld en persoonlijke ontwikkeling. Relatieopbouw en een onvoorwaardelijkheid ondersteuningsrelatie staan hierbij centraal. Door iets te kunnen betekenen voor een ander, beteken je iets voor jezelf!